Poklad v obraze

Svadba je tak dôležitá udalosť, že určite chápete, že sa k nej aj vo svojich článkoch na blogu opakovane vraciam. Tentokrát to však nebude o svadobnom dni, ale o niečom, čo sme si z neho odniesli domov a zo steny v obývačke nám ho bude tiež navždy pripomínať.

Najväčším darom, ktorý nám naši hostia na svadbe dali, bola ich prítomnosť. Boli sme veľmi šťastní a vďační, že naše rodiny a priatelia s nami oslávili náš najväčší deň. S niektorými sme sa videli po dlhšej dobe, preto sa naša radosť násobila. Svadobčania novomanželom prinášajú dary, aby im nimi zablahoželali, pomohli v domácnosti či dali pamiatku na tento deň. My sme tiež dostali mnoho darov – praktických, milých aj zábavných. Všetky nás veľmi potešili, no chcela by som venovať pozornosť jednému konkrétnemu, ktorý sa zrejme nevidí tak často.

Predpokladám, že sme neboli jediní novomanželia, ktorí dostali ako dar ku svadbe obraz. Čo je však na tomto také výnimočné? Je jediný na svete, namaľovaný práve pre nás k tejto príležitosti. Podaroval nám ho náš dobrý priateľ Peter – je rímskokatolíckym kňazom a musím povedať, že dary od neho maju vždy nejakú vyššiu pridanú hodnotu. Výnimkou nie je ani tento obraz. Ako to myslím? Okrem estetickej hodnoty má totiž aj hodnotu duchovnú.

Autorom tohto diela je výtvarník Jaroslav Halmo. Pôsobí neďaleko Sliača a venuje sa maľbe s duchovnými námetmi a výrobe sôch. Obrazy maľuje po konzultácii s benediktínskym mníchom žijúcim v kláštore v dedinke Sampor. Pri tvorbe sa necháva inšpirovať výrokmi z Biblie a jeho diela sú plné rôznych významov a symbolov. A výnimkou nie je ani ten náš. Je to maľba na dreve. A čo je na ňom ešte po materiálnej stránke zaujímavé a neobyčajné? Zlatý pás je maľovaný 23-karátovým zlatom a perla, ktorá sa na ňom nachádza, je pravá.

Pozadím tohto obrazu je spleť farieb, v ktorej ťažko rozoznať, kde končí pokojná hladina vody a začína ponurá obloha. Túto spleť nálad pretína zlatá vertikála, ktorá predstavuje vzťah dvoch ľudí zakorenený v Istote. Člndve veslá – ak má ísť vpred, musia zaberať obe, presne tak, ako je to aj v manželstve. Nad člnom sa vyníma zlatá obetná miska, v ktorej je perla. Prečo táto kombinácia? Na tomto mieste by som rada zacitovala Petra, ktorý nás týmto obrazom obdaril: „…pretože skutočný poklad je vždy ovocím obety, toho kráľovského mena lásky.“

Alfa a Omega. Tieto dve písmená majú na tomto obraze dva významy: symbolizujú nekonečno, do ktorého vstupujú dvaja milujúci ľudia zväzkom manželstva a tiež Boha, ktorý je v tejto maľbe prítomný v podobe Ježiša. Kráľ so svätožiarou, a predsa oblečený do obyčajných šiat ako symbol prítomnosti v každodennom živote manželov. Jeho pravá ruka ich žehná a zároveň sa premieňa v nehasnúci plameň Ducha. Náhodná nie je ani podoba s holubicou, ktorá tiež ako symbol ducha zostupuje na tých, ktorí s odhodlaním nasadli na čln.

Poklad v tomto obraze je teda dvojaký – materiálny v podobe zlata a skutočnej perly, a duchovný v podobe množstva symbolov a odkazov. Čím dlhšie človek pozerá na tento obraz, tým viac tam toho nachádza. My naň pozeráme každý deň, pretože ho máme na mieste, kde sa pohľadom nevyhne. A tak si každý deň môžeme aj cez tento jedinečný dar pripomínať, ako sme nasadli do člnu a vybrali sa na plavbu v istote a láske… 🙂 ❤️ 

3 komentáre

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *