Kategória: Book Time

Literatúra: Franz Kafka – Zámok

Tajomná dedina, zvláštni obyvatelia, nedosiahnuteľný zámok, nedostupní úradníci a uprostred toho všetkého postava s málo odhaľujúcou prezývkou K. Na prvý pohľad román predstavujúci zaujímavé oddychové čítanie. Franz Kafka však v tomto diele prináša komplikovaný príbeh plný úvah o boji človeka s byrokraciou a jeho túžbe po spoločenstve. O diele...

Literatúra: Samuel Beckett – Čakanie na Godota

Prvý článok do tejto kategórie som sa rozhodla venovať umeniu, ktoré je môjmu srdcu veľmi blízke. Je to literatúra. Rada knihy nie len čítam, ale aj skúmam. Okolnosti, súvislosti, život autora, filozofiu skrytú za dielom. A to ako pri básňách, tak pri próze a tiež divadelných hrách. Ak je aj...